80% 70% 60% Font size:
Color schemes:
'

ΓΕΩΡΓΙΑ Ζεόλιθος αντί για λίπασμα και φυτοφάρμακα

Παράγει υγιεινές τροφές, αυξάνει την αγροτική παραγωγή και προστατεύει το περιβάλλον. Ο ελληνικός φυσικός ζεόλιθος, που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη Θράκη, μπορεί, κατά τον καθηγητή Γεωλογίας του ΑΠΘ Ανέστη Φιλιππίδη, να αποτελέσει τη λύση για τη μείωση των λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων και κατά συνέπεια της μόλυνσης του περιβάλλοντος

της Φιλομήλας Δημολαΐδου

“Η άποψη ότι η παραγωγή υγιεινών προϊόντων δεν συμβαδίζει με τη λογική αύξησης της ποσότητας αλλά απαιτεί τη χρήση κάθε είδους λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων είναι μύθος”, αναφέρει ο κ. Φιλιππίδης, ο οποίος μαζί με την ομάδα του μελέτησε για πολλά χρόνια τις εφαρμογές του ορυκτού που πήρε το όνομά του από τα αρχαίες λέξεις “ζέω” και “λίθος”.
Χρησιμοποιώντας το ορυκτό στον αγροτικό κάμπο της Θεσσαλονίκης διαπίστωσε ότι η εφαρμογή του έχει ευεργετικές ιδιότητες. “Οι αγρότες μας είχαν βάλει να υπογράψουμε ότι θα τους πληρώσουμε, σε περίπτωση που έχουν μικρότερη παραγωγή από τη συνηθισμένη”, σχολίασε πλέον ικανοποιημένος ο καθηγητής Γεωλογίας του ΑΠΘ. Και αυτό γιατί τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την προσθήκη του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ) στα γεωργικά εδάφη βελτιώνεται το ριζικό σύστημα των φυτών και αυξάνεται η παραγωγή κατά 29%-57% στο σιτάρι, 34% στο ρύζι, 50% στο καλαμπόκι και 52% στην ντομάτα. Μάλιστα, στην ντομάτα βελτιώθηκαν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατά 4% στα διαλυτά στερεά, 26% στη βιταμίνη C και 46% στη συνεκτικότητα.
Ακόμη, με τη χρήση του ζεόλιθου παρατηρήθηκε ότι μειώθηκε η χρήση λιπασμάτων κατά 56%-100% και η χρήση ύδατος άρδευσης κατά 33%-67%, αποτράπηκε η έκπλυση επιβλαβών ουσιών από το χερσαίο στο υδάτινο περιβάλλον, μειώθηκε ο ευτροφισμός των υδάτων και προστατεύτηκε η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Ρουμανία, υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνται μόνο περί 20.000 τόνους ζεόλιθου το χρόνο. Ο ζεόλιθος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ένα πορώδες ορυκτό με τεράστια ιοντοανταλλακτική ικανότητα. Εξαιτίας αυτής έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει το νερό “κρατώντας” μέταλλα και οργανικές ενώσεις, γι’ αυτό και τοποθετείται ευρέως σε φίλτρα καθαρισμού νερού.
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κ. Φιλιππίδης, αν βρεθεί σε υδάτινο περιβάλλον, μπορεί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να μετατρέψει το pH σε ουδέτερο. Στα πειράματα, μάλιστα, που έκανε στο παρελθόν με τους συνεργάτες του διαπίστωσε ότι, εάν ο ζεόλιθος είχε χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση της Κορώνειας, τότε η λίμνη θα σωζόταν.
Μεταξύ άλλων, η έρευνα είχε καταλήξει ότι με τη χρήση του ΕΛΦΥΖΕ θα δεσμεύονταν οι επιβλαβείς ουσίες, οι αέριες φάσεις και τα βακτηρίδια, θα βελτιωνόταν η διαύγεια του νερού, θα ρυθμιζόταν το pH του νερού σε ουδέτερο, θα εμπλουτιζόταν σε οξυγόνο το νερό και θα βελτιωνόταν, κατά συνέπεια, η διαβίωση των οργανισμών στο υδάτινο οικοσύστημα.
Σε ό,τι αφορά την παραλίμνια ζώνη, επρόκειτο να επέλθει βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ανάπτυξης των οργανισμών και φυτών της, ενώ σε περίπτωση που γινόταν κατεργασία των αστικών λυμάτων και των υγρών αποβλήτων με ΕΛΦΥΖΕ, τότε τα νερά θα ήταν καθαρότερα πριν εισρεύσουν στη λίμνη.

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία