80% 70% 60% Font size:
Color schemes:
'

Δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

ΜΙΑ ΑΠΟτις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών, με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώπερίπου, αναμένεται να ξεκινήσει το ερχόμενο φθινόπωρο.Πρόκειται για το έργο κατασκευής προηγμένου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρόσβασης επόμενης γενιάς, βασισμένου σε οπτικές ίνες (Fiber Τo Τhe Ηome- FΤΤΗ), το οποίο και θα προκηρυχθείτότε. Το σχέδιο για την υλοποίηση του έργου βρίσκεταιήδησε εξέλιξηαυτή την περίοδο.Οπως προβλέπεται,σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του έργου, ως το
2015 το παραπάνω δίκτυο θα αναπτυχθεί στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικούς και κρατικούς πόρους με την εκμετάλλευση του μοντέλου των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών έχει τεθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και από άλλες μεγάλες οικονομίες όπως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας κ.ά. ως πρωταρχικής σημασίας για τη μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών στην Κοινωνία της Γνώσης και είναι βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής. Η χώρα μας, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι δυστυχώς ακόμη στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Αυτή η κατάσταση, η οποία δεν είναι εύκολο να αναστραφεί, περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας και των αναπτυξιακών προοπτικών της για μια νέα ανταγωνιστική θέση κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Σύμφωνα με τους βασικούς άξονες υλοποίησης του έργου, η ανάπτυξη των υποδομών FΤΤΗ θα γίνει σε όλους τους δήμους της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, καθώς και στις μεγαλύτερες πόλεις και πρωτεύουσες των νομών. Η χώρα θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, οι οποίες θα είναι διαχωρισμένες με συγκεκριμένο τρόπο που θα εξασφαλίζει την ισοδυναμία τους σύμφωνα με τεχνικοοικονομικά κριτήρια. Σε καθεμιά από αυτές τις ζώνες θα δραστηριοποιηθεί μία εταιρεία ή κοινοπραξία εταιρειών και επενδυτικών φορέων, η οποία και θα εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών ινών το οποίο θα διαθέτει στις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με χρέωση, όπως σήμερα διαθέτει το χάλκινο δίκτυό του ο ΟΤΕ στις εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας.

Οπως αναφέρει ο καθηγητής του Αthens Ιnformation Τechnology Center δρ Ιωάννης Τόμκος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Οπτικών Τηλεπικοινωνιών της ΟSΑ (Οptical Society of Αmerica), το συγκεκριμένο έργο είναι πρωτόγνωρο τόσο για το οικονομικό του μέγεθος όσο και για τις θετικές οικονομικές και τεχνολογικές επιπτώσεις του στην Ελλάδα. Εχοντας ως αντικειμενικό σκοπό να γίνει η χώρα μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που αξιοποιούν για αναπτυξιακούς στόχους τα δίκτυα ευρυζωνικών υπηρεσιών, αναμένεται ότι μέσω των νέων υποδομών υψηλής τεχνολογίας θα δοθεί ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο με σειρά δορυφορικών έργων τα οποία θα δώσουν σημαντική ώθηση δραστηριοτήτων σε μεγάλο αριθμό τεχνικών εταιρειών. Ακόμη θα διαμορφώσει νέες ισορροπίες στην αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού με τους ίδιους όρους για όλες τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό τομέα το σχεδιαζόμενο δίκτυο θα δημιουργήσει νέες αγορές και επιχειρήσεις που θα οδηγήσουν σε νέες θέσεις εργασίας λόγω των νέων επενδύσεων που θα προκύψουν παράλληλα με την υλοποίηση του έργου. Ακόμη θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και η διαπραγματευτική θέση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων. Οι δυνατότητες των πραγματικά νέων ευρυζωνικών δικτύων και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα αφού επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν χωρίς την ανάγκη επένδυσης μεγάλου κεφαλαίου και με πρόσβαση σε μεγαλύτερη πελατειακή βάση από αυτήν που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω των παραδοσιακών καναλιών. Ετσι νέα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν.

Διεθνές συνέδριο
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑπου απασχολούν την υλοποίηση του έργου των οπτικών ινών και την αξιοποίηση των νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών θα συζητηθούν διεξοδικά σε διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το ΑΙΤ σε συνεργασία με το Greek ΙCΤ Forum στις 12 Μαΐου 2009, υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κύριοι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι τεχνολογικές και αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται στην ελληνική κοινωνία και οικονομία από την ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου οπτικών ινών. Οι ομιλητές και οι σύνεδροι, οι οποίοι είναι επίλεκτα στελέχη εταιρειών από τους τομείς των υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, των ψηφιακών υπηρεσιών και επενδύσεων, θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου και θα αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για τους όρους και τις διαδικασίες κάτω από τις οποίες σχεδιάζεται η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα.

Πηγή: Το Βήμα